Zoeken

2019.... een bevlogen jaar !

Het jaar 2019 hebben we achter ons gelaten, de ALV is reeds gehouden en daar hebben we de leuke en de minder leuke onderwerpen de revue laten passeren.

Voor EHRC Marathon was het een bevlogen jaar. Financieel hebben we alle zeilen moeten bijzetten om uit de rode cijfers te komen. We komen uit een diep dal, echter door er veel energie en tijd in te stoppen is het ons allen gelukt om ons cluppie, financieel er weer gezond uit te laten zien.


Onze Jeugd groeit hard in techniek en kunde, nu nog zorgen dat het ook gaat groeien in aantal. Er zal een plan opgesteld gaan worden om jeugdleden te gaan werven en uiteraard ook te behouden.


Onze Senioren blijven gehandhaafd, mede dankzij de teammanager die de mannen bij elkaar houdt en mede door de samenwerking met de senioren van ZRC uit Zaandam. We zijn trots op het feit dat ze als team mee hebben gedaan aan de NL competitie. Tevens deelname aan een internationaal toernooi in Duitsland. We hopen dat we het in 2020 mogen continueren.


Onze oudjes.. de Veteranen, rolschaatsen gestaagd door... alle trainingen worden goed bezocht en beide teams spelen naast vriendschappelijke wedstrijden in Nederland ook mee met Internationale toernooien. Hiermee blijft ons naam bekendheid als EHRC Marathon ook in het buitenland in tact.


We willen alle vrijwilligers, ouders, leden en oud leden.. enorm bedanken voor alle energie en hulp die de club van jullie allen heeft mogen ontvangen afgelopen jaar. We hopen dan ook met klem dat we het dit jaar nog beter gaan doen en dat kan alleen met jullie enorme inzet en hulp. Waarvoor dank !
15 weergaven