top of page
Zoeken

en toen was het alweer Kerst !

Beste sportvrienden,

Alsof het nog niet vaak genoeg is gezegd: het is een bijzonder jaar.

Voor ons als bestuur en voor jullie als lid, donateur, ouder of vrijwilli

ger gaat het nu vooral even om de sportieve kant van het verhaal. Dat we dit jaar nog in staat geweest zijn om onder lastige omstandigheden de trainingen zo veel mogelijk te laten doorgaan, zowel voor de jeugd als de volwassenen, mag een wonder heten. Wedstrijden en andere evenementen waren op de vingers van één hand te tellen, terwijl er van de zijde van de overkoepelende Bond nu niet echt initiatieven werden ontplooid.

Het bestuur is veel dank verschuldigd aan de leden, hun ouders en de vrijwilligers, die zich allemaal hebben gerealiseerd dat er in deze moeilijke tijden toch veel waarde moet worden gehecht aan een verenigingsleven, al is dat even uiterst beperkt.

Het bestuur had een mooi plannetje voor het einde van dit jaar, maar ziet dat door de nieuwe “lock-down” in het water vallen. Dat betreuren we zeer, maar ook hier geldt dat we er mee moeten leven, in de hoop dat we volgend jaar een nieuwe frisse start mogen maken, al zal dat wel met de nodige problemen gepaard gaan. Als de inzet van u allemaal de maat is, gaat dat zonder meer lukken.

Intussen zal het bestuur binnenkort het jaar ook bestuurlijk gaan afsluiten, de “rekening” opmaken en een begroting voor volgend jaar gaan samenstellen, hoe lastig dat ook zal worden gelet op de vele onzekerheden. We gaan dit alles natuurlijk ook met de leden bespreken op de komende jaarvergadering.

Op dit moment en vanuit het vertrouwen dat we elkaar binnenkort weer kunnen zien, wenst het bestuur jullie allen en ondanks de vele beperkingen een mooi kerstfeest en een goede afsluiting van het vervelende jaar. We doen dat ook in de hoop dat we allemaal gezond blijven en dat niemand door deze crisis behoeft te twijfelen aan zijn of haar toekomst.

Het bestuur en de voorzitter TCR,

Beer Fresco, Paulo Sacramento, Ger Huntink en Frans Huntink

20 weergaven

Comments


bottom of page