top of page

A-Z document E.H.R.C. Marathon

Vastgesteld door het bestuur (i.s.m. de commissies), van E.H.R.C. Marathon d.d. 1 - Feb. - 2021

Binnen onze rolhockeyvereniging hanteren we afspraken die we met elkaar maken.

Onderstaande afspraken / informatie zijn puur bedoeld als richtlijnen en niet als statuut of andere soortgelijke juridische stukken.

Als vereniging streven wij naar de balans tussen de juiste compromis / afspraken en de dagelijkse realiteit.

 

====================================================================================================================
 
Algemeen

Om een vereniging naar behoren te laten functioneren, zijn er afspraken nodig. Die afspraken worden jaarlijks gemaakt of bevestigd op de Algemene Ledenvergadering. Het bestuur voert die besluiten uit.

Dit A-Z document geeft informatie over de meest belangrijke onderwerpen. Besef wel dat de besluiten van de leden en het bestuur bepalend zijn. Dit document is dus aanvullend bedoeld. Stel bij onduidelijkheden je vraag aan één van de bestuurs- of commissieleden. We wensen je héél veel sportplezier bij de vereniging E.H.R.C. Marathon.


 
A
 
Aanbod

Het beweegaanbod van sport door onze vereniging is best ruim te noemen en is te lezen op onze verenigingswebsite (www.ehrcmarathon.eu) bij het item Sportaanbod.
 
Adreswijziging

Onze secretaris heeft met behulp van een digitaal programma de mogelijkheid om de naw- gegevens van onze leden actueel te houden. Maar dat kan hij alleen als de leden een eventuele wijziging aan hem doorgeven. Dat is mogelijk via het mailadres secretaris@ehrcmarathon.eu 

 
Algemene ledenvergadering

Jaarlijks wordt tenminste één algemene ledenvergadering gehouden. Tot de vergadering hebben alle leden toegang. Alleen leden met een leeftijd van 18 jaar of ouder zijn stemgerechtigd. Zolang leden de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt hebben, kan de wettige vertegenwoordiger voor dat lid het stemrecht uitoefenen en aan de discussies deelnemen. Ook donateurs hebben toegang tot de vergadering, doch hebben geen spreek- en stemrecht. Deze vergadering zal zo snel mogelijk in het nieuwe verenigingsjaar door het bestuur worden uitgeschreven.

 
B
 
Bestuur en Commissies

en de diverse commissiesamenstellingen, die nodig zijn om onze vereniging op organisatorisch gebied te laten functioneren, zijn te vinden op onze verenigingswebsite “Marathon On Line” (www.ehrcmarathon.eu) bij het item Organisatie.

 
Ballen

worden tijdens de training door de vereniging ter beschikking gesteld en vallen onder het beheer van de sportmaterialencommissie. Nadrukkelijk verzoek aan de leden om bij rolschaatsbaan Zuiderpark “overgeschoten” ballen na de training of wedstrijd weer op te sporen. De vereniging heeft voor de trainingsavonden op rolschaatsbaan Zuiderpark met een temperatuur van 10 graden of lager speciale “winterballen” aangeschaft. Deze ballen hebben de eigenschap, bij een buitentemperatuur van 10 graden of lager, minder te stuiteren.

 
Bereikbaarheid

van rolschaatsbaan Zuiderpark is het best met de fiets of de scooter. Het parkeren van auto’s op de sportaccommodatie wordt sterk ontraden daar de mogelijkheid bestaat dat rolhockeyballen, welke overgeschoten worden, schade veroorzaken. Tevens kunnen de geparkeerde auto’s een probleem vormen indien hulpdiensten op het terrein moeten zijn. Op de verenigingswebsite (item Contact) wordt meer info gegeven over de bereikbaarheid van onze sportaccommodaties rolschaatsbaan Zuiderpark (outdoor) en sportcampus Zuiderpark (indoor).

 

Bitjes

als bescherming voor je gebit bij onze contactsport is te overwegen. Je gebit is een kostbaar bezit. Een ongecontroleerde actie van je tegenstander, verkeerd vallen, een afketsende bal of niet opletten kunnen gevolgen hebben voor je gebit. Een gebitsbeschermer biedt bescherming voor je tanden, mond en lippen. Informeer eens bij je tandarts en laat je adviseren.  

 
C
 

Clubscheidsrechters

zijn belangrijk om de trainingspartijen en de thuiswedstrijden op rolschaatsbaan Zuiderpark conform de meest actuele spelregels te laten verlopen. Scheidsrechters voor officiële competitiewedstrijden worden door de NRB of i.s.m. de thuisspelende vereniging aangewezen om desbetreffende wedstrijd(en) te leiden en komen hierdoor in aanmerking voor een vergoeding welke normaal gesproken aan de officiële NRB-scheidsrechter wordt verstrekt.

 
Competitie

voor senioren, jeugd en veteranen wordt dat georganiseerd door Nederlandse Roller Sport Bond (N.R.B.), sectie rolhockey en onze teams nemen hieraan deel. 
 
Contributie spelers

is één van de financieringsbronnen van de verenigingsbegroting. Leden hebben 3 opties om de contributie te betalen; (vooraf) per kwartaal, per half jaar of per jaar. Per 1 november van het verenigingsjaar dient het gehele contributiebedrag te zijn voldaan via de volgende gegevens:

Penningmeester E.H.R.C. Marathon, Bank: ING, IBAN: NL41INGB00 00434715 (o.v.v. contributie+naam speler/ster).  
 
Categorie     kwartaal             Half jaar            Jaar       (effectieve seizoen duur 45 weken) 

Jeugd            :46,25 euro          92,50 euro         185,00 euro

Senioren        :65,00 euro         130,00 euro        260,00 euro

Veteranen      :58,75 euro         117,50 euro        235,00 euro

TRIM-ers       :43,75 euro           87,50 euro        175,00 euro 

De jaarcontributie wordt voor ieder verenigingsjaar door het bestuur berekend, de leden geven daar goedkeuring op tijdens de Algemene Leden Vergadering. Ieder lid wat tussentijds (lees: vóór 1 nov.), zijn/haar lidmaatschap opzegt, zal ten alle tijde het volledige jaarcontributie bedrag verschuldigd zijn. Het openstaand bedrag dient dan ook direct na opzegging van het lidmaatschap, volledig betaald te worden aan de penningmeester.

Het niet betalen van de contributieverplichting heeft o.a. gevolgen voor een eventuele overschrijving naar andere vereniging en/of het inschakelen van een deurwaarder.

Donateurs

Zelf te bepalen bijdrage met een minimum van 50,00 euro (per seizoen) 

Club van vijftig

Financiële sponsor bijdrage van 50,00 euro (per seizoen)

Club van Honderd
Financiële sponsor bijdrage van 100,00 euro (per seizoen)
 

Clubkleuren

Bij de oprichting van de vereniging (1947) werd gekozen voor de clubkleuren rood en geel. In de zestiger jaren kwam van de leden steeds vaker het verzoek om deze kleuren te wijzigen in het modieuzere blauw en wit. Uiteindelijk werd er voor deze kleuren als clubkleuren gekozen. Het huidige verenigingsbeleid geeft aan dat men bij het samenstellen van de wedstrijd- en presentatiekleding vrij is bij de samenstellingskeuze waarbij het uitgangspunt is dat de kleuren blauw en wit de hoofdkleuren moeten zijn. Voor het uit-tenue zijn de Haagse kleuren groen en geel toegestaan. De leden zijn vrij bij de kleurkeuze van de beschermingsmaterialen en rolhockeyschoenen doch de clubkleuren blauw en/of wit genieten de voorkeur.

  

D
 
Dopinggebruik

binnen onze vereniging is absoluut niet aan de orde. Onze sporters zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor hun eigen lichaam. Zo moet een sporter rekening houden met een dopinglijst. Meer info over doping is te verkrijgen via de webadressen http://www.dopingautoriteit.nl/home en www.100procentdopefree.nl.
 
Donateurs

zijn personen die de vereniging financieel ondersteunen zonder dat zij zich sportief actief inzetten. 
 
E
 
E.H.B.O.-gediplomeerden

voor het seizoen 2020 heeft de vereniging op haar ledenlijst staan. De vereniging stelt voor ieder team een (blauwe) E.H.B.O.-koffer en A.E.D.-apparatuur voor de uitwedstrijden beschikbaar. Voor de thuiswedstrijden is een (rode) E.H.B.O.-koffer en A.E.D.-apparatuur bij de wedstrijdtafel voor algemeen gebruik beschikbaar.  
 
Expatriate

of afgekort expat is iemand die tijdelijk in onze internationale stad verblijft met een andere cultuur dan die waarmee hij is opgegroeid. Meestal zijn ze daarbij uitgezonden door hun werkgever. Vanuit onze maatschappelijkheid bieden wij deze mensen ook ruimte binnen onze vereniging.
 
F
 
Fit

worden en blijven kan bij de vereniging ook zonder wedstrijden te spelen, te lezen op onze verenigingswebsite (www.ehrcmarathon.eu)

bij het item Sportaanbod-Trimmers
 
G
 
Gastspelers

Indien onze vereniging gebruik wil maken van gastspeler(s) van andere vereniging(gen) kan dit alleen na schriftelijke toestemming van die desbetreffende vereniging. Indien E.H.R.C. Marathon leden worden gevraagd om als gastspeler op te treden dient het desbetreffende lid dit te melden bij de Technische Commissie Rolhockey van E.H.R.C. Marathon.

Let wel…. dit is alleen mogelijk in geval van toernooi en/of oefenwedstrijd

 

Gastvrijheid

op onze sportaccommodaties vinden wij belangrijk. Iedere bezoeker (passief of actief) heeft het recht op een respectvol contact met de E.H.R.C. Marathon leden, bestuurs- en commissieleden. Bij thuiswedstrijden worden de sporters en de officials, in de rustperiode de “Haagse sinaasappelen” als bevestiging van onze gastvrijheid aangeboden.
 
Gebruikt

sportmateriaal en zeker als het jeugdmaten betreft, zijn zeer welkom om startende jeugd- en volwassenen leden te helpen. De Sportmaterialen Commissie neemt het gebruikte sportmateriaal graag in ontvangst.
 
Gedragsregels
tijdens trainingen en wedstrijden

- Als sportvereniging streven we ernaar dat onze leden bij hun sportbeoefening op en langs de baan niet roken, geen alcohol dan wel andere geestverruimende middelen gebruiken; 

- 15 minuten voor aanvang van de training zijn de spelers aanwezig in de kleedkamer, zodat de trainer de training op tijd kan laten beginnen;

- Om veiligheidsredenen is het dragen van sieraden of andere scherpe voorwerpen niet toegestaan, daarom eventuele piercings e.d. verwijderen dan wel af te plakken;

- Bij aanvang en gedurende de wedstrijd dienen de shirts in de broek gedragen te worden;

- Uiteraard hebben we respect voor onze scheidsrechters, coaches, teambegeleiders, trainers, medespelers, onze tegenstanders en de toeschouwers. De leden vertegenwoordigen immers de vereniging E.H.R.C. Marathon. 

  

Geschiedenis

heeft onze vereniging zeker. Sinds 1947 zijn we actief. We zijn hierdoor zelfs een cultureel erfgoed. We hebben als vereniging een verleden om trots op te zijn. De eerste en nog steeds bestaande rolschaatsvereniging van Nederland. De historie van de vereniging wordt digitaal bijgehouden op de verenigingswebsite (zie item Historie)
 
H
 
Hardrijden

is een sportonderdeel wat in onze statuten is opgenomen, doch momenteel maakt het géén deel uit van het sportaanbod.

 
Hygiëne

is dat door eenieder direct na de trainingen en wedstrijden wordt gedoucht. Dit is niet alleen hygiënisch, maar ook goed voor de spieren (cooling-down). Dus zorg voor badslippers, zeep en een handdoek.


 
I
 
Indoorseizoen

is het seizoen gedeelte van de vereniging in de periode van 1 oktober tot en met 31 maart. Om ons te beschermen tegen de weersomstandigheden vinden de sportactiviteiten plaats in de gemeentelijke sportcampus Zuiderpark.
 
Informatie

over de vereniging is te verkrijgen via dit A-Z-document, de verenigingswebsite, sociale media en de periodieke nieuwsmail. Tevens kunt u informatie verkrijgen via de bestuurs- en commissieleden.

 
Inschrijfformulier

is volledig ingevuld nodig om de procedure, het lid worden van onze vereniging, te starten. Dit formulier is verkrijgbaar, in te vullen en te verzenden via de verenigingswebsite (zie item Contact -> Inschrijfformulier). 
 
J
 
Jeugdrolhockey

spelen wordt door de vereniging aangeboden. Het is toch? … Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst! Kijk voor meer informatie over jeugdrolhockey op de verenigingswebsite.
 

Jaarplan

voor de vereniging wordt (in het voorafgaande jaar), in de maand november samengesteld i.c.m.  het opstellen van een begroting voor het jaar erop. Het jaarplan is “de kurk” waarop we in het opvolgende verenigingsjaar drijven. Het definitieve jaarplan wordt in december aan de leden aangeboden. Hierdoor weet men al gedurende de winterstop, hoe het opvolgende verenigingsjaar tussen 1 januari en 31 december eruit gaat zien.


K

 
Keeperstrainingen

worden opgenomen in de reguliere oefenstof van de trainers.
 
Kleding

als het wedstrijdtenue is in eerste instantie de verantwoording van de speler, tenzij deze door een sponsor wordt verzorgd. Uitgangspunt voor het thuiswedstrijdtenue zijn de clubkleuren blauw en wit. Het uittenue moet een afwijkende kleur hebben. Hierbij kunnen eventueel de Haagse kleuren geel en groen worden aangehouden.

 
Kleedkamers

zijn aanwezig op rolschaatsbaan Zuiderpark. Het seniorenteam heeft zelfs een eigen kleedkamer (kleedkamer 3) in gebruik. De senioren zijn verantwoordelijk voor het schoonhouden van de kleedkamer. Bij evenementen dient deze kleedkamer aan de organisatie beschikbaar te worden gesteld. De overige leden maken gebruik van de andere kleedkamers (1-2-scheidsrechter). Deze kleedkamers (m.u.v. kleedkamer 3) worden door de verhuurder schoongemaakt. In de sporthallen worden de kleedkamers door de halbeheerder aangewezen en onderhouden. Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamers maar geef deze in bewaring bij de teambegeleider.

 

Voor vermissing of diefstal van eigendommen is de vereniging niet aansprakelijk te stellen. Natuurlijk zorg je ervoor dat de kleedkamer opgeruimd is. En het is uiteraard niet toegestaan om in de kleedkamer te roken.

 
Kunstrijden

is een sportonderdeel wat in onze statuten is opgenomen. Er worden voorzichtige pogingen gedaan om dit beweegaanbod weer bij de vereniging (sinds 1990) aan te bieden.
 
L


Lidmaatschap

van de E.H.R.C. Marathon wordt aangegaan voor minstens één jaar en wordt geacht telkens stilzwijgend met een jaar voor de gelijke termijn te zijn verlengd. Opzegging van het lidmaatschap, is alleen schriftelijke dan wel per mail mogelijk (secretaris@ehrcmarathon.eu), doch uiterlijk vóór 1 november van het lopende kalenderjaar. Zegt een lid gedurende het jaar op, blijft hij/zij de betaling van het volledige contributiebedrag. (minus de evt reeds betaalde termijnen), verschuldigd aan EHRC Marathon.
 
M
 
Mailverkeer

Bestuurs- en commissieleden communiceren per mail alleen via de, door de Communicatie Commissie beschikbaar gestelde vereniging mailadressen, … functie…@ehrcmarathon.eu (zie item-> Contact)

 
Materiaal

is speciaal voor het rolhockey ontwikkeld. Zorg ervoor dat je materiaal in orde is. Het is niet alleen belangrijk voor de uitstraling van de speler en de vereniging, maar met slecht materiaal zullen ook de prestaties niet optimaal zijn. Het kan zelfs onveilig zijn. Bij geleende materialen die eigendom zijn van de vereniging, is degene die de spullen leent verantwoordelijk voor die materialen en is dan ook verplicht deze te onderhouden. Meer info over sportmateriaal is te lezen op onze verenigingswebsite (www.ehrcmarathon.eu) bij het item “Shop”. De vereniging heeft in 2020 een gebruik- en huursysteem voor materialen geïntroduceerd en zal deze handhaven.

 
N
 
Nieuw seizoen

teamsamenstellingen worden besproken door de desbetreffende coaches, teambegeleiders en de Technische Commissie Rolhockey.
 
Nederlandse Rollersports Bond

is de nationale organisatie van het Nederlandse rolhockey en kunstrijden. Onze vereniging is lid van de N.R.B. De N.R.B. is op haar beurt weer lid van de Europese bond https://www.wseurope-rinkhockey.org en de Wereldbond http://www.worldskate.org 
 
 
O


Oprichtingsjaar 1947

Op 21 oktober in dit jaar werd onze vereniging opgericht. We zijn de eerste Haagse maar ook de eerste Nederlandse rolschaatsvereniging. Voor een uitgebreide omschrijving zie ook op de verenigingswebsite (www.ehrcmarathon.eu) bij het item Historie.
 
Opleiding

is een onderdeel wat steeds vaker door de vereniging aan de leden wordt aangeboden. Hiermee worden niet de trainingen voor de sporters bedoeld maar zaken rondom de wedstrijden en trainingen. Denk aan: het opleiden van clubscheidsrechters, de organisatie van de wedstrijdtafel bij thuiswedstrijden, E.H.B.O. en spelregelbijeenkomsten.  De opleidingen zullen naar behoefte naar is en in overleg met de commissies en bestuur worden georganiseerd.

 
Outdoor seizoen

is het seizoengedeelte van de vereniging in de periode van 1 april tot en met 30 september. Rolschaatsbaan Zuiderpark is onze thuis accommodatie.     

 

P
 
Partnership

De vereniging is altijd op zoek naar partijen die met de vereniging een samenwerking willen aangaan met de intentie om de rolsport in de stad Den Haag te ontwikkelen.
 
Paviljoen Zuiderpark

is eigendom van de gemeente Den Haag en een private persoon (niet zijnde onze vereniging) is de exploitant van het onderkomen. Het horecateam staat klaar om voor en na trainingen/wedstrijden” de bezoekers van “een hapje en een drankje” te voorzien. Formeel kan de exploitant een half uur na de laatste training het paviljoen sluiten.  
 
Publiciteit

waar de vereniging bij betrokken is of betrokken wil worden kan via de communicatiecommissie verlopen. De voorzitter van deze commissie kan (afhankelijk van het onderwerp en na goedkeuring bestuur), woordvoerder zijn van de vereniging. Alle beleidsmatige- en bestuurlijke publicaties naar externe organisaties (niet zijnde andere verenigingen en/of eigen (oud) leden), zullen te allen tijde vooraf door het bestuur geaccordeerd moeten worden eer ze gepubliceerd worden.

 
Privacy

De vereniging heeft zich te houden aan de geldende privacyregels, zoals o.a. de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). In dat kader is een privacybeleid ontwikkeld, dat is gepubliceerd op de website van de vereniging. Dit privacybeleid is of wordt bovendien aan alle (aspirant) leden toegezonden."
 
Q
 
R

 
Relatiebestand

is een overzicht welke door de secretaris wordt bijgehouden in het programma Conscribo Relatiebeheer. Het is voor de vereniging belangrijk dat dit bestand actueel is. Dus heb je een mutatie? Geef deze dan door aan de secretaris van de vereniging. 
 
Rolhockey

is één van de drie rolschaats onderdelen sinds het oprichtingsjaar 1947 in onze verenigingsstatuten zijn opgenomen. De andere twee onderdelen zijn Kunstrijden en Hardrijden. De statuten zijn bij het verenigingssecretariaat opvraagbaar.  
 
Rolschaatsbaan Zuiderpark

staat twaalf maanden (het winter- én het zomerseizoen) tot onzer beschikking. 
 
Risico

Het beoefenen van een sportactiviteit of het deelnemen aan een verenigingsactiviteit van onze vereniging is voor de deelnemer op basis van eigen risico. De vereniging aanvaardt géén enkele aansprakelijkheid behoudens voor zover de door haar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering in voorkomende gevallen dekking biedt. 
 

S

Secretariaat

van de vereniging is het centrale punt voor alle informatiemomenten van de vereniging. Dit is de plek om je vraag neer te leggen. Veelal zal de reactie bestaan uit een doorverwijzing naar een organisatievrijwilliger uit het dagelijks bestuur of naar een lid van een commissie.

Sociale activiteiten

De vereniging wil meer dan alleen sportactiviteiten aanbieden. Sociale activiteiten waar leden en niet leden elkaar ontmoeten is ook een onderdeel van het verenigingsaanbod.
 

Sociale media

De vereniging zet dit medium (Facebook, Whatsapp), in om verenigingsactiviteiten zowel in- als extern te communiceren.


Sponsoring

is door personen en bedrijven mogelijk via de Sponsorcommissie. Neem contact (penningmeester@ehrcmarathon.eu), op met een van de bestuursleden voor meer informatie. 
 

Sportmaterialencommissie

is één van de commissies die namens het dagelijks bestuur de verantwoording heeft over het beheer en onderhoud van alle sportmaterialen welke eigendom van de vereniging zijn. Hierdoor behouden we het zicht op hetgeen wij als eigendom hebben en waardoor onze leden optimaal van deze materialen gebruik kunnen maken.

De commissie kan ook adviseren over (nieuw) materiaal. Tevens plaatst de commissie een aantal keer per jaar bestellingen bij onze leveranciers waarbij jouw gewenste materialen in de bestelling opgenomen kunnen worden.

 
Spelregels

zijn te downloaden op het Internet bij de website van de Nederlandse Rollersports Bond www.rolhockey.com. De vereniging hecht grote waarde aan spelregelkennis bij haar leden en organiseert onder andere hiervoor de jaarlijkse spelregelbijeenkomst.
 
Sportcampus Zuiderpark

het sporthart van de stad Den Haag, is gedurende het indoorseizoen onze overdekte thuishaven. Ook voor evenementen in het outdoor seizoen is deze sportaccommodatie inzetbaar.
 
Sportontwikkeling

is belangrijk voor een sportvereniging want we bieden datgene aan waar de leden enthousiast over zijn. We staan ook midden in de maatschappij dus kijken we voortdurend om ons heen of we verbeteringen, aanvullingen of alternatieven kunnen aanbieden. Hierdoor blijven we ondanks onze leeftijd (oprichting in 1947) een moderne vereniging en om dat te bereiken zijn we hiermee continue bezig.

Zie ook op de verenigingswebsite (www.ehrcmarathon.eu) bij het item Sportaanbod.
 

T

 
Technische Commissie Rolhockey (TCR)

is één van de door het bestuur ingestelde commissies en het bestuur laat zich door deze commissie op sporttechnisch vlak adviseren. Voor de samenstelling van deze commissie bezoek je de verenigingswebsite “Marathon On Line” (www.ehrcmarathon.eu) bij het item Organisatie.
 

Thuiswedstrijden

van onze teams vinden plaats op rolschaatsbaan Zuiderpark. Informatie (bereikbaarheid, parkeren etc.) over onze sportaccommodatie(s) zie item Contact.
 
Teamvervoer

naar uitwedstrijden is de verantwoordelijkheid van het team zelf. Vanuit duurzaamheid en kostenoverwegingen is gezamenlijk vervoer aan te raden. Voor sporters en/of supporters die zelf geen vervoer hebben en kunnen meerijden dient vooraf een reiskostenvergoeding te worden overeengekomen.

 
Toernooi
deelname

is een mooie gelegenheid om met je team het spel te spelen en andere sporters te ontmoeten. Daar waar mogelijk zal de vereniging toernooi deelname stimuleren of eigen toernooien organiseren.  

                       

Trainers

coaches en teambegeleiders worden, indien beschikbaar, onder leiding van Technische Commissie Rolhockey i.o.m. de teams aangesteld.

 
Trainingsschema zomerseizoen (outdoor) 
 
                         Dinsdag               Donderdag          Zondag             Locatie

Jeugd                                         18.30 – 19.30     11.00 – 12.00       Rolschaatsbaan Zuiderpark

Senioren                                     20.00 - 21.30                                Rolschaatsbaan Zuiderpark

Trim-ers                                                              12.00 – 13.00       Rolschaatsbaan Zuiderpark

Veteranen 2     19.00 - 20.00                                                           Rolschaatsbaan Zuiderpark

Veteranen 1     20:00 - 21.00                                                           Rolschaatsbaan Zuiderpark
 
Trainingsschema winterseizoen (indoor)
 

                       Woensdag           Donderdag             Zondag              Locatie

Jeugd                                       18:30 - 19:30                                   Rolschaatsbaan Zuiderpark

Jeugd                                                                  11.00 – 12.00        Sportcampus Zuiderpark

Veteranen 2    19.00 - 20.00                                                              Sportcampus Zuiderpark

Veteranen 1    20:00 - 21.00                                                              Sportcampus Zuiderpark

Senioren         20:00 - 22:00                                                                          Sporthal ZRC in Zaandam

De Technische Commissie Rolhockey kan in voorkomende gevallen het dagelijks bestuur voorstellen de trainingsuren aan te passen om de trainingstijden voor iedereen zo aangenaam mogelijk te maken.
 
 
TRIM-ers

is een beweegaanbod sinds het verenigingsjaar 2014 waarbij volwassenen ongedwongen wekelijks bewegen door middel van rolhockey.
 
U
 


V
 
Vacatures

zijn er binnen onze vereniging zeker. De vereniging is altijd op zoek naar vrijwilligers die de vereniging willen helpen. Vraag ons bestuur naar de mogelijkheden. Misschien zit er iets voor jou bij?

 
Verjaardag

We zijn trots op het feit dat onze vereniging de eerste rolschaatsclub van Nederland is. Onze vereniging werd door de familie Ooms op 2 oktober 1947 opgericht en jaarlijks gedenken wij op 2 oktober onze oprichtingsdag. In 2017 hebben we ons 70e verjaardag gevierd
 
Verzekering

De vereniging heeft een aansprakelijkheids- en een inboedelverzekering afgesloten. De polisvoorwaarden zijn bij het secretariaat van onze vereniging door de leden opvraagbaar. De Nederlandse Roller Sports Bond heeft voor haar leden-verenigingen (waaronder E.H.R.C. Marathon) en individuele deelnemers aan de NRB-competities géén enkele vorm van verzekering afgesloten. De NRB heeft een aanvullende verzekering.  

 

Vriendschappelijke wedstrijden

Voor zowel het jeugd- en seniorenteam als de beide veteranenteams zijn er in het binnen- en buitenland vriendschappelijke wedstrijden. Aanvragen komen binnen bij het verenigingssecretariaat en de uitnodigingen worden aan de Technische Commissie Rolhockey van de vereniging ter beoordeling voorgelegd.

 
Vrijrijden

kan op rolschaatsbaan Zuiderpark dagelijks van 12.00 tot 18.00 uur. Op eigen risico is de openbare sportaccommodatie rolschaatsbaan Zuiderpark gratis te gebruiken.
 
Vrijwilligers

zijn noodzakelijk om alle verenigingsactiviteiten te kunnen organiseren. Bij de vereniging hanteren we de uitspraak: “Onze vrijwilligers worden niet betaald maar krijgen bij de club veel respect. Niet omdat zij niet betaald mogen worden maar omdat zij onbetaalbaar zijn”. Er is veel te doen bij de club. 
 
W
 
Website

van de vereniging (www.ehrcmarathon.eu) en geeft veel informatie over onze vereniging. 
 
Wedstrijdtafel

is een onderdeel van de wedstrijdleiding bij onze thuiswedstrijden. Voor officiële- en vriendschappelijke wedstrijden nemen onze vrijwilligers plaats aan deze tafel. Jaarlijks organiseert de vereniging voor aanvang van het outdoor seizoen de Workshop Wedstrijdtafel official. Als je het leuk vindt om op deze manier onderdeel te zijn van de wedstrijdleiding, geef je dan op voor deze (gratis) workshop. De workshop kan naar behoefte georganiseerd worden.

 
Wangedrag

van een speler tijdens de training of een wedstrijd wordt niet getolereerd en de trainer-coach heeft het recht om na herhaaldelijke waarschuwingen de speler van de training te verwijderen of uit de wedstrijd te halen. In overleg met de T.C.R. wordt dan een sanctie opgelegd. In ernstige gevallen wordt de zaak aan het Bestuur voorgelegd.
 
Winterstop

is van 1 t/m 31 december en is een periode waarin we als vereniging géén activiteiten hebben en de leden kunnen genieten van de feestdagen. 

 
X
 
Y
 
Z


Zomerseizoen

van de vereniging is van 1 april tot en met 30 september.


Zomerstop

is max. 3 weken in de maanden juli en/of augustus. Deze korte stop is bedoeld om zo lang als mogelijk onze buitenaccommodatie onder goede weersomstandigheden te kunnen gebruiken. De 3 weken worden in overleg met de leden vastgesteld (maximale afwezigheid vanwege de zomervakanties).  

bottom of page