top of page
Zoeken

ALV /Nieuwjaarsborrel 2020

Beste leden (ouders van) , donateurs en vrijwilligers,


Op vrijdag 31 januari 2020 om 19:30 uur uur zal de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van E.H.R.C. Marathon worden gehouden in een van de zalen van de SportCampus Zuiderpark, mr. P. Droogleever Fortuynweg 22 te Den Haag.

De agenda en de concept-notulen van de vorige vergadering worden u toegezonden, terwijl u uitdrukkelijk nu al wordt uitgenodigd om onderwerpen, die u graag ter vergadering besproken wenst te zien, via een reply op de e-mail die u ontvangen gaat, onder de aandacht van het bestuur te brengen.

Voor de goede orde alvast: Naast de leden en donateurs zijn ook bepaalde vrijwilligers, die geen lid of donateur zijn, uitgenodigd, zulks vanwege de rol die zij binnen de vereniging spelen.


Aansluitend aan de vergadering wordt u van harte uitgenodigd voor een gecombineerde Nieuwjaars-/Verenigingsborrel in het Sport Café van de SportCampus.

Noteer deze datum alvast in de agenda, uw aanwezigheid is gewenst en wordt door het bestuur zeer op prijs gesteld !


Het Bestuur.

11 weergaven

コメント


bottom of page